Vergelijk met geschatte tijd

Opentime is gratis gedurende 30 dagen. Probeer het nu!

Vergelijk reële tijd / voorziene tijd

Kostenraming, verwachtingen, factuur, dashboard : project per project, u kan uw activiteiten volgen dankzij dashboards en nauwkeurige grafieken.

  • Grafieken

    Opvolging van projecten