Verhoog factureerbare uren

Opentime is gratis gedurende 30 dagen. Probeer het nu!

Valorisatie van de te facturen uren

Verloren tijd, dat is niet alleen de ongebruikte tijd of slecht gebruikte tijd. We vergeten vaak de uren te factureren die we nochtans aan het project gespendeerd hebben. Met Opentime heeft u de zekerheid dat al uw uren gefactureerd worden(uren, kosten).

Opentime zorgt ervoor dat u de uren, initieel voorzien waren voor een project, in het oog houdt: men denkt altijd tevergeefs dat een project zich verlengd. Opentime helpt u juist de voorziene tijd te respecteren !